Uvjeti korištenja i kupnje

Korištenje

KUPAONA internet stranice odnosno "WebShop" mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema Uvjetima kupnje koji su niže navedeni. Molimo Vas da Uvjete kupnje koji slijede obavezno pažljivo pročitate prije korištenja www.kupaona.hr odnosno Kupaona web shopa u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istom ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Kada pristupate kupnji naših proizvoda putem online kupnje ili posjećujete ove internet stranice radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da ste se upoznati i da ste suglasni s ovim Uvjetima kupnje, u suprotnom Vip Prom d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti. Ako niste suglasni s ovim Uvjetima kupnje tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima, već posjetite naš prodajni centar gdje će Vam naše stručno i ljubazno osoblje dati sve potrebne informacije i gdje možete ostvariti kupnju proizvoda iz našeg prodajnog asortimana.

Pojmovi

Prodavatelj je trgovačko društvo Vip Prom d.o.o., Zagreb, Maksimirska cesta 32, OIB: 02771587087, broj telefona +385 1 6701 693, e-pošta: info@kupaona.hr

Kupaona WebShop je web stranica www.kupaona.hr u vlasništvu Prodavatelja i upotreba iste se ne naplaćuje, dok se za sam pristup internetu i korištenju daljinskog prijenosa podataka, te naknadi za pružanje takve usluge obratite svojem operateru.

Online kupnja ili internet prodavaonica je ostvarivanje kupnje proizvoda putem "Kupaona WebShopa".

Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na Kupaona WebShopu, a koje je moguće kupiti putem online kupnje.

Korištenje "Kupaona WebShopa" je pristup stranici www.kupaona.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja internet kupnje.

Korisnik "Kupaona WebShopa" je svaka osoba koja web stranicu www.kupaona.hr koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Kupac je svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod.

Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u eurima s pripadajućim PDV-om.

Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata.

Ugovor o kupoprodaji je između Prodavatelja i Kupca sklopljen u trenutku kada Kupac plati robu.

Predugovorne obavijesti

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uvjetima kupnje.

Uvjeti kupnje

Putem "Kupaona WebShopa" moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

Korištenjem "Kupaona WebShopa" smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Uvjetima kupnje te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik "Kupaona WebShopa" nije pročitao Uvjete kupnje.

Registracija

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnici "Kupaona WebShopa" dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup i/ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi "Kupaona WebShop".

Naručivanje proizvoda

Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se Kupac registrira na za to predviđenom mjestu na "Kupaona WebShopu". Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail adresu Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila.

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na "Kupaona WebShopu". Proizvodi se naručuju putem košarice i neopozivi su. Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom plaćanja proizvoda.

Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca e-mailom i/ili telefonski po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.

DOSTAVA

Proizvod se može preuzeti u sjedištu tvrtke Vip Prom d.o.o., Maksimirska 32, Zagreb uz prethodnu najavu, ili se može dostaviti jednom od tvrtki za dostavu. Dostava se vrši na adresu koju je kupac osobno naveo u razgovoru sa djelatnicima Vip Prom-a, poslao e-mailom ili naveo kao adresu dostave u košarici prilikom narudžbe. Ukoliko nije dostavljena adresa isporuke na navedene načine, adresu za dostavu smatrat ćemo onu koja je upisana u profilu kupca. Svaki proizvod koji prodajemo detaljno je pregledan od strane naših stručnjaka prije predaje dostavnoj službi. Prilikom preuzimanja proizvoda DUŽNI ste detaljno pregledati ambalažu u kojoj je proizvod došao i provjeriti eventualna oštećenja, te ukoliko prilikom preuzimanja proizvoda od strane dostavnih službi primijetite bilo kakvo vanjsko oštećenje ambalaže, dužni ste reklamirati oštećenje dostavnom radniku i ODBITI preuzeti pošiljku sa vidljivim oštećenjima. Naime uslijed dugogodišnjeg iskustva mi ulažemo dodatne napore da svaki proizvod iz naše tvrtke izađe u ispravnom stanju i bez oštećenja, ali to ne možemo osigurati i prilikom transporta do Kupca, tako da vi prilikom preuzimanja proizvoda morate obratiti pažnju, jer nakon preuzimanja proizvoda Vi ste odgovorni sa svako vanjsko oštećenje koje vam jamstvo ne pokriva. Osoba koja preuzima proizvod mora dostavnom radniku potpisati otpremnicu kao dokaz o preuzimanju. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Troškove dostave snosi kupac i iznose od 6,64 do 26,54 eura po pošiljci na području Republike Hrvatske, ovisno o artiklu koji se šalje.

Plaćanje

Proizvode naručene u Kupaona WebShopu s troškovima dostave, ako ih ima, Kupac se obvezuje platiti Prodavatelju jednim od sljedećih načina plaćanja navednim na sljedećem linku: LINK NA PLAČANJE!

Cijene proizvoda i usluga

Cijene istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u eurima i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

REKLAMACIJE

Reklamacije se uvažavaju prema specifikacijama proizvođača koje su opisane na jamstvenom listu koji je priložen prilikom preuzimanja proizvoda. Prilikom reklamiranja proizvoda kupac je dužan priložiti jamstveni list, račun, opis kvara, kompletan pribor i dokumentaciju koja je došla uz proizvod, te ambalažu. Mi sve reklamirane proizvode šaljemo u ovlaštene servise koji odlučuju o popravku ili zamjeni. Reklamacije se ne uvažavaju ako nisu ispunjeni prethodno opisani uvjeti.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), Kupac može poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama/trgovinama Prodavatelja na adresi Zagreb, Maksimirska cesta 32. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, Prodavatelj je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.

Podaci potrebni za podnošenje prigovora:

 • poštom - na adresu: Maksimirska cesta 32, 10000 Zagreb,
 • e-mailom - na e-mail adresu: info@kupaona.hr,

ili izravno u poslovnim prostorijama na adresi Zagreb, Maksimirska cesta 32. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Odgovor na prigovor Kupca Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se Kupac može obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Izmjena

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta kupnje, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz WebShop kao i sav ostali sadržaj "Kupaona WebShopa" zbog čega su Korisnici "Kupaona WebShopa" dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

Intelektualno vlasništvo

Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na "Kupaona WebShopu" samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na "Kupaona WebShopu", u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je, jednako kao i kopiranje, javno izvođenje i slično. Upotreba sadržaja "Kupaona WebShopa" na drugim web stranicama je zabranjena.

Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova "Kupaona WebShopa " trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvolu od proizvođača/distributera proizvoda.

Ostale internet stranice

Kada "Kupaona WebShop" odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Uvjeti kupnje u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Ostalo

Tehničke specifikacije pojedinih proizvoda su preuzete od strane proizvođača. Prodavatelj ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda. Točan opis i karakteristike proizvoda Kupac može zatražiti na e-mail adresi: info@kupaona.hr

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup "Kupaona WebShopu" i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja "Kupaona WebShopa" ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje "Kupaona WebShopa".


ROK U KOJEM POTROŠAČ IMA PRAVO JEDNOSTRANO RASKINUTI UGOVOR S TRGOVCEM

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

2. Povrat uplaćenog iznosa

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3. Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

4. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Proizvod se šalje se na adresu tvrtke: Vip Prom d.o.o., Maksimirska cesta 32, 10000 Zagreb sa naznakom "Povrat robe". Uz robu obavezno mora biti priložen jamstveni list, kopija računa, pisana obavijest o raskidu ugovora sa brojem računa (IBAN) na koji da izvršimo povrat sredstava. U suprotnom povrat nećemo biti u mogućnosti obraditi.

Više detalja možete naći na stranicama Ministarstva gospodarstva: http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12616

POVRAT KORIŠTENOG PROIZVODA

Ne odgovaramo za krivo naručeni proizvod. U roku od 14 dana od primitka proizvoda, a u slučaju da je proizvod otvaran i/ili korišten, moguće je izvršiti povrat proizvoda uz uvjet: proizvod ne smije imati nikakva oštećenja ili ogrebotine, mora biti zapakiran u svojoj originalnoj ambalaži ( na ambalaži ne smiju biti naljepnice dostavnih službi, bilo kakva crtanja i pisanja olovkom i sl.), te uz proizvod moraju biti zapakirani i svi dodatni dijelovi koji se dobiju uz proizvod.

JAMSTVO

Za svaki proizvod na našim internet stranicama postoji jamstveni rok. Prilikom preuzimanja proizvoda dobiti ćete ispunjeno jamstvo sa datumom kupnje i serijskim brojem proizvoda. U jamstvenom listu su navedeni uvjeti jamstva i popis ovlaštenih servisa gdje svoje jamstvo možete ostvariti.

Strogo zabranjeno je bilo kakvo djelovanje na naš sustav poslovanja kao i lažiranje podataka te će svaki takav pokušaj odmah i bezuvjetno biti proslijeđen nadležnim institucijama.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Vip Prom d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Vip Prom d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

UNOS I PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava WSpay? sustav za on line autorizaciju kreditnih kartica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay? za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove kupac i prodavatelj će nastojati riješiti sporazumno, mirnim putem.

Potrošači mogu rješavati sporove online putem ODR platforme, ako su vezani za online kupnju, sukladno regulativi Europske unije od 15.2.2016. na području cijele EU.

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
2. Prima Vip Prom d.o.o., Maksimirska cesta 32, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 6701 693, E-mail: info@kupaona.hr:
3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe _________________, primljene dana ______________________.

- potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),
- datum.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Materijalni nedostatak postoji:

 • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 • kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.